Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Home Algemene Voorwaarden Actievoorwaarden Terms and Conditions *Algemene Voorwaarden Nieuws *Nieuws Aanbod Acties Tarieven Foto's Fotostudio  Prijzenlijst 2014 Portret Particulier Concept Muziek  Portfolio Portretten *Portret Muzikanten Aanbod Acties Aanbod Particulier Aanbod Zakelijk Concert Toto Vrij Werk Instrumenten Expositie De Molenzoom 83 Ramona Kasius *Download Contact *Gastenboek *Links LOGIN Chrissy Fiona M. Milan O. de Maar R. Irani Familie Voorbergen A. van Nieuwenhuize Foto's Simon Phillips H. Gerritse fotopagina H. Gerritse B. King Tailor J. Patocka 

Actievoorwaarden

All Rights Reserved © Ramona Kasius.

Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie d.d. oktober 2011

Actievoorwaarden

Minishoot achter een drumstel, zaterdag 10 mei 20141. Algemeen:- Ramona Kasius behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat Ramona Kasius daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. - Ramona Kasius is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. - In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Ramona Kasius. 2. Deelname:- Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – deze Actievoorwaarden, Algemene voorwaarden en Huisregels.- Deelnemen aan de Actie kan alleen op zaterdag 10 mei 2014 binnen de daarvoor beschikbaar gestelde fotografie tijden (zie het tijdschema opendag).- Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. - Deelnermers geven Ramona Kasius toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Ramona Kasius verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. Deelnemers die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Ramona Kasius heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.2.1 De actie:- Deelnemers betalen t/m 2 mei 2014 in de online voorverkoop €10,00 per persoon per deelname.Het totaalbedrag dient uiterlijk 2 mei 2014 op rekeningnummer NL 14 INGB 0008 819105 t.n.v. Ramona Kasius te staan. Onder vermelding van Fotoactie 10 mei 2014. Betalingen die niet voor 2 mei 2014 op rekeningnummer NL 14 INGB 0008 819105 staan, wordt verplicht €15,00 per persoon per deelname te betalen.- Deelnemers betalen op zaterdag 10 mei 2014 voorafgaand aan deelname €15,00 cash aan Ramona per persoon per deelname.- Deelnemers ontvangen 1 foto op lage resolutie. Op deze foto staat een naam- of website vermelding van Ramona Kasius.De foto mag uitsluitend voor prive doeleinden van de deelnemer worden gebruikt.- De duur van de minishoot/opnametijd is een aantal foto's.- Na afloop van de minishoot worden fotoresultaten getoond op www.ramonakasius.com2.2 Toegangsbewijs:- Het toegangsbewijs is alleen geldig op zaterdag 10 mei 2014 binnen de daarvoor beschikbaar gestelde fotografie tijden (zie het tijdschema opendag).- Elk toegangsbewijs mag maar één keer worden gebruikt per persoon per deelname.- Het toegangsbewijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.- Het toegangsbewijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Ramona Kasius.- Bij vermoeden van misbruik is Ramona Kasius gerechtigd om het desbetreffende toegangsbewijs ongeldig te verklaren.3. Aansprakelijkheid:- Deelnemers stellen Ramona Kasius niet aansprakelijk voor de inhoud of toepassing van de actie.- Ramona Kasius heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.- Ramona Kasius aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.4. Huisregels fotostudio:- Volg te allen tijde de aanwijzingen van Ramona Kasius of medewerkers van Ludwig Rhythm Factory op.- Roken NIET toegestaan in de fotostudio.- Consumpties NIET toegestaan in de fotostudio.- Geen ongewenste intimiteiten- Geen racisme- Geen agressie- Geen hinderlijk gedrag- Wapens zijn NIET toegestaan- Hard- en softdrugs zijn NIET toegestaan

Actievoorwaarden:- Deelname aan deze actie is alleen mogelijk op zaterdag 10 mei 2014.- Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Toegangsbewijs:- Het toegangsbewijs is alleen geldig op zaterdag 10 mei 2014 binnen de daarvoor beschikbare fotografie tijden (zie het tijdschema opendag).- Het toegangsbewijs is eenmalig te gebruiken voor 1 persoon per deelname. - Deelnemers die het totaalbedrag al hebben overgemaakt word alleen toegang verleend op vertoon van dit bewijs.- Bij vermoeden van misbruik is Ramona Kasius gerechtigd om het toegangsbewijs ongeldig te verklaren.Winnaar loterij gratis minishoot:- De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Ramona Kasius. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. - De winnaar van de prijs geeft Ramona Kasius toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Ramona Kasius verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleend aan promotionele activiteiten van Ramona Kasius heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.- Bij schade wordt de desbetreffende persoon aansprakelijk gesteld het... te vergoeden.- Roken niet toegestaan in de fotostudio.- Consumpties niet toegestaan in de fotostudio.- Ramona Kasius behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en om de actie voortijdig te beëindigen.- Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer automatisch akkoord met de actievoorwaarden en algemene voorwaarden. Terug te vinden of te downloaden op www.ramonakasius.comCopyright © Ramona Kasius. Alle Rechten Voorbehouden.

Algemene Voorwaarden

Ramona Kasius Fotografie

l

Contact

Terms and Conditions

l l